Ε.Π.Π.Α.Π.

ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΥΠΕΡΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΝΗ 56–ΑΘΗΝΑ ΤΚ10437ΤΗΛ.2105221364 FAX 2105238228

ΑΡ.ΕΓΚΡ.ΠΡΩΤ.ΑΘΗΝΩΝ : 2893/73    

                                                                                               

 

                             Αθήνα    22 Αυγούστου 2011

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.:  313 - Δ/11

 

                                           ΠΡΟΣ : ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΟΥ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

          «Συνάδελφός μας , πράκτορας, πάσχει από μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο και έχει μεγάλη ανάγκη από μετάγγιση αίματος. Όποιος συνάδελφος μπορεί να βοηθήσει να έρθει σε επικοινωνία με την ΕΠΠΑΠ τηλ: 2105221364- 2105223598»

 

 

                                             

                                 Για το Δ.Σ. της Ε.Π.Π.Α.Π.

 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                   Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΠΟΥΛΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                         ΚΟΝΤΩΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

 

ΕΞΩΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

 

Της Ένωσης Επαγγελματιών Πρακτόρων ΟΠΑΠ Α.Ε. Υπερνομαρχίας Αττικής (Ε.Π.Π.Α.Π.), εδρευούσης στην Αθήνα επί της οδού Μάρνη αρ. 56, νομίμως εκπροσωπουμένης.

ΠΡΟΣ

 

Την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.», εδρευούσης Λεωφ. Κηφισού αρ. 62 Περιστέρι νομίμως εκπροσωπουμένης από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.

 

 

Λίαν προσφάτως περιήλθε εις γνώση μας, κατόπιν καταγγελιών – διαμαρτυριών πρακτόρων-μελών του σωματείου μας, ότι ζητάτε από τους νέους συναδέλφους πράκτορες της ΟΠΑΠ ΑΕ, που αποκτούν άδειες δια μεταβιβάσεως, να σας καταβάλουν επιπλέον χρηματική εγγύηση, ήτοι πέρα από τα 600 ευρώ που ήδη έχετε εις χείρας σας από τους παλαιούς πράκτορες. Και μάλιστα ιδιαίτερα μεγάλα χρηματικά ποσά που ανέρχονται σε χιλιάδες και ενίοτε σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Από μερικούς δε, έχετε ήδη εισπράξει.

Σας θυμίζουμε ότι, δυνάμει του άρθρου 21 παρ. 2β’ της ατομικής σύμβασης, μεταξύ ΟΠΑΠ ΑΕ και κάθε πράκτορα ατομικά, προβλέπεται ότι : ‘’ Η ως άνω εγγύηση (ήτοι τα 600 ευρώ που προβλέπονται ανωτέρω από το άρθρο 21 παρ. 1) δύναται να αναπροσαρμοσθεί μόνο με τη σύμφωνη γνώμη της ΠΟΕΠΠΠ και για το σύνολο των πρακτόρων’’

Κατόπιν των ανωτέρω, σας ζητάμε να μας ενημερώσετε :

α) Δυνάμει ποίας απόφασης σας αναπροσαρμόσατε την εγγύηση των πρακτόρων της ΟΠΑΠ ΑΕ, και με ποία κριτήρια.

β) Πότε και με ποία απόφαση της η ΠΟΕΠΠΠ συμφώνησε στα ανωτέρω.

 

Και διαμαρτυρόμαστε έντονα για την αντισυμβατική, παράνομη και καταχρηστική αυτή μονομερή απόφαση σας, επιφυλασσόμενοι κάθε νομίμου δικαιώματος μας

 

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νομίμως την παρούσα προς όποιον τούτη απευθύνεται, προς γνώσιν του και διά τας νομίμους συνεπείας, αντιγράφοντας το κείμενο αυτής στην έκθεση του επίδοσης.

 

 

Αθήνα, 29 Ιουλίου 2011

 

                                                                                    Η εξωδίκως δηλούσα

 

Ε.Π.Π.Α.Π.

ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΥΠΕΡΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΝΗ 56–ΑΘΗΝΑ ΤΚ10437ΤΗΛ.2105221364 FAX 2105238228

ΑΡ.ΕΓΚΡ.ΠΡΩΤ.ΑΘΗΝΩΝ : 2893/73    

                                                                                               

 

                             Αθήνα 25 Ιουλίου 2011

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.:  307 - Δ/11

                                                     ΠΡΟΣ :Τα μέλη της ΕΠΠΑΠ

Τα γραφεία της ΕΠΠΑΠ θα παραμείνουν κλειστά από 1 έως 19 Αυγούστου 2011.

                                             

                                 Για το Δ.Σ. της Ε.Π.Π.Α.Π.

 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                    Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΠΟΥΛΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                               ΚΟΝΤΩΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

Ε.Π.Π.Α.Π.

ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΥΠΕΡΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΝΗ 56–ΑΘΗΝΑ ΤΚ10437ΤΗΛ.2105221364 FAX 2105238228

ΑΡ.ΕΓΚΡ.ΠΡΩΤ.ΑΘΗΝΩΝ : 2893/73  

                                                                                                     

                            Αθήνα 7 Ιουλίου   2011

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 296   - Δ/11

                                                

       ΠΡΟΣ : ΤΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΟΥ ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

                

Καλούμε όλους τους κεντρικούς πράκτορες του νομού Αττικής , όσοι δεν έχουν υπογράψει τη νέα σύμβαση να μην την υπογράψουν ακόμη και να μην προβούν στην έκδοση μπλοκ παροχής υπηρεσιών μέχρι να λυθεί το θέμα. Περιμένετε ανακοίνωση από το σωματείο της ΕΠΠΑΠ.

Για το Δ.Σ. της Ε.Π.Π.Α.Π.

 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                             Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΥΛΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                   ΚΟΝΤΩΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

Ε.Π.Π.Α.Π.

ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΥΠΕΡΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΝΗ 56–ΑΘΗΝΑ ΤΚ10437ΤΗΛ.2105221364 FAX 2105238228

ΑΡ.ΕΓΚΡ.ΠΡΩΤ.ΑΘΗΝΩΝ : 2893/73    

                                                                                               

 

                             Αθήνα 19 Μαΐου 2011

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 265 - Δ/11

                                                 ΠΡΟΣ : ΠΟΕΠΠΠ

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Παρόλο ότι πέρασε ενάμισι χρόνος σχεδόν από την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ πρακτόρων και ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν έχει καταστεί δυνατή μέχρι και σήμερα η καταβολή του 35% του ΟΤΕ. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε γραπτώς για τις ενέργειες σας διότι το πρόβλημα διογκώνεται με αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός μελών μας να μην μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του προς τον ΟΤΕ και όχι μόνο.

Επίσης αιτούμαστε την συμμετοχή εκπροσώπου της ΕΠΠΑΠ στις όποιες συζητήσεις προκύψουν μεταξύ ΟΠΑΠ-ΠΟΕΠΠΠ και ΠΟΕΠΠΠ-ΟΤΕ για την καινούργια σύμβαση με τον ΟΤΕ έτσι ώστε να μπορέσουμε να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση του κοστολογίου της γραμμής online.  

           

               Για το Δ.Σ. της Ε.Π.Π.Α.Π.

 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                      Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΠΟΥΛΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                  ΚΟΝΤΩΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

Ε.Π.Π.Α.Π.

ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΥΠΕΡΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΝΗ 56–ΑΘΗΝΑ ΤΚ10437ΤΗΛ.2105221364 FAX 2105238228

ΑΡ.ΕΓΚΡ.ΠΡΩΤ.ΑΘΗΝΩΝ : 2893/73    

                                                                                               

 

                             Αθήνα 19 Μαΐου 2011

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 264 - Δ/11

                                                 ΠΡΟΣ : ΟΠΑΠ Α.Ε.

                                                       Πρόεδρο & Δ/ντα σύμβουλο

                                                      κ. Σπανουδάκη Ιωάννη

                                                                                        

      Κύριε Πρόεδρε,

 

         Αφού σας συγχαρούμε για την ανάληψη των καθηκόντων της θέσεως του Προέδρου της ΟΠΑΠ Α.Ε. επανερχόμαστε στο αίτημα μας όπως εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ορίσετε την καθιερωμένη εθιμοτυπική συνάντηση με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΠΑΠ για να ανταλλάξουμε από κοντά απόψεις για τα προβλήματα του κλάδου μας καθώς επίσης και να μας εκθέσετε τις απόψεις – σκέψεις σας για το μέλλον έτσι ώστε να προκύψει το αναγκαίο συστατικό για την επιτυχία και την ειλικρινή συνεργασία ανάμεσα στις δύο πλευρές.

         Αναμένουμε την πρόσκλησή σας σε μέρα και ώρα της αρεσκείας σας.

 

           

    Για το Δ.Σ. της Ε.Π.Π.Α.Π.

 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                      Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΠΟΥΛΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                         ΚΟΝΤΩΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

Ε.Π.Π.Α.Π.

ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΥΠΕΡΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΝΗ 56–ΑΘΗΝΑ ΤΚ10437ΤΗΛ.2105221364 FAX 2105238228

ΑΡ.ΕΓΚΡ.ΠΡΩΤ.ΑΘΗΝΩΝ : 2893/73    

                                                                                               

 

                             Αθήνα 19 Μαΐου 2011

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 263 - Δ/11

                                                       ΠΡΟΣ : ΠΟΕΠΠΠ

 

Συνάδελφοι,

 

Από μέλη μας πληροφορηθήκαμε ότι η ΟΠΑΠ Α.Ε. ζητά για να κάνει μεταβιβάσεις σε νέους συναδέλφους, είτε πρόκειται για άτομα πρώτου βαθμού συγγενείας ή μεταβιβάσεις όπως αυτές ορίζονται από τη σύμβαση (αγοραπωλησία),   εγγυήσεις οι οποίες ανέρχονται σε τεράστια ποσά.

Σας ενημερώνουμε και παράλληλα ρωτάμε αν έχετε συναινέσει εσείς στην αλλαγή του καθεστώτος και αν εγκρίνετε στην μετάβαση στις προσωπικές εγγυήσεις. Αν όχι τι σκοπεύετε να κάνετε.

Περιμένουμε εγγράφως την απάντησή σας.

 

                Για το Δ.Σ. της Ε.Π.Π.Α.Π.

 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                     Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΠΟΥΛΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                         ΚΟΝΤΩΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

Ε.Π.Π.Α.Π.

ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΥΠΕΡΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΝΗ 56–ΑΘΗΝΑ ΤΚ10437ΤΗΛ.2105221364 FAX 2105238228

ΑΡ.ΕΓΚΡ.ΠΡΩΤ.ΑΘΗΝΩΝ : 2893/73    

                                                                                               

 

                             Αθήνα 19 Μαΐου 2011

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 262 - Δ/11

                                                       ΠΡΟΣ : ΠΟΕΠΠΠ

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Το Δ.Σ. της ΕΠΠΑΠ , κρίνοντας ότι υπάρχει ανάγκη εκπροσώπησής του , ζητάμε να συμμετέχει ικανοποιητικός αριθμός μελών μας (2-3 μέλη), (καθ’ υπόδειξη του σωματείου μας) στις επιτροπές που συγκαλούνται από την ΟΠΑΠ Α.Ε.

Θεωρούμε ότι η παρουσία μας θα βοηθήσει να εκφράσουμε με τον καλύτερο τρόπο τις απόψεις των συναδέλφων μελών μας σε όλα τα θέματα που μας αφορούν.

Αναμένουμε γραπτώς την απάντησή σας και ευελπιστούμε σε αγαστή συνεργασία.          

 

             Για το Δ.Σ. της Ε.Π.Π.Α.Π.

 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                      Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΠΟΥΛΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                              ΚΟΝΤΩΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

Ε.Π.Π.Α.Π.

ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΥΠΕΡΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΝΗ 56–ΑΘΗΝΑ ΤΚ10437ΤΗΛ.2105221364 FAX 2105238228

ΑΡ.ΕΓΚΡ.ΠΡΩΤ.ΑΘΗΝΩΝ : 2893/73

Αθήνα 16 Μαΐου 2011

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 260 - Δ/11

ΠΡΟΣ : ΟΠΑΠ Α.Ε.

Πρόεδρο & Δ/ντα σύμβουλο

κ. Σπανουδάκη Ιωάννη

ΚΟΙΝ: ΠΟΕΠΠΠ

Κύριε Πρόεδρε,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι την Πέμπτη 12/5/2011 κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Π.Α.Π, έγινε αξιολόγηση των σοβαρών και επίκαιρων θεμάτων που απασχολούν τον κλάδο μας.

Ο λόγος που αναγκαστικά επανερχόμαστε με αυτή την επιστολή, είναι ότι το τελευταίο διάστημα και παρ' όλες τις κατά καιρούς διαβεβαιώσεις των διοικούντων της ΟΠΑΠ ΑΕ, δεν έχει λυθεί κανένα από τα προβλήματα του κλάδου μας. Αντίθετα μάλιστα, οι προθέσεις των αρμοδίων, όπως διατυπώνονται στις επιτροπές που κατά καιρούς συνέρχονται στα γραφεία της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε -όπου συμμετέχουν και συνάδελφοι πράκτορες- κινούνται σε αντίθετη κατεύθυνση και έρχονται σε σύγκρουση με τα συμφέροντά μας.

Συγκεκριμένα αποφασίστηκαν ομόφωνα τα ακόλουθα:

1) INTERNET: Η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει αγοράσει το αποκλειστικό δικαίωμα να διεξάγει αθλητικά στοιχήματα μέχρι το 2020. Οφείλουν λοιπόν, οι διοικούντες της εταιρείας, να ασκήσουν αυτό το δικαίωμα και να απαιτήσουν την άμεση διακοπή των διαδικτυακών εταιρειών που δραστηριοποιούνται ΠΑΡΑΝΟΜΑ και ανεξέλεγκτα με αποτέλεσμα το κράτος, η εταιρεία, και κατ' επέκταση εμείς οι πράκτορες να έχουμε σημαντική απώλεια εσόδων. Αντί όμως να δραστηριοποιούνται προς αυτή την κατεύθυνση διαπιστώνουμε ότι η ίδια η ΟΠΑΠ ΑΕ προσπαθεί να παρέχει η ίδια τα παιχνίδια της μέσω ιντερνέτ , γεγονός το οποίο όχι μόνο θα λειτουργήσει αρνητικά στην ανάπτυξη του δικτύου στο οποίο ΟΦΕΙΛΕΙ την ηγετική της θέση , αλλά αντιθέτως θα καθιστά δύσκολη έως αδύνατη την επιβίωσή του, απαξιώνοντας το.

2) Κάρτες ΟΠΑΠ Α.Ε: η ένωσή μας τις μόνες κάρτες που αποδέχεται είναι αυτές που φορτώνουν και εξοφλούνται από το ίδιο πρακτορείο και οι οποίες θα χρησιμοποιούνται ΜΟΝΟ μέσα στα πρακτορεία.

3) Κλιμακωτή προμήθεια: Οι διοικούντες της ΟΠΑΠ Α.Ε., προσπαθούν τον τελευταίο καιρό να εφαρμόσουν μία νέα πολιτική ως προς την προμήθεια των πρακτόρων. Σας ενημερώνουμε ότι δεν πρόκειται να δεχθούμε καμία αναπροσαρμογή της προμήθειάς μας εάν αυτή δεν έχει αυξητικό χαρακτήρα.

4) Ωράριο λειτουργίας: Έχει ήδη περάσει ένας μήνας από την πιλοτική διεύρυνση του ωραρίου που μας επιβάλλατε, χωρίς να έχετε λάβει υπ' όψιν σας τις ανησυχίες μας για την ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας μας. Οι συνεχείς παραινέσεις μας για μια σωστή εφαρμογή του ωραρίου δεν έχουν βρει καμία ανταπόκριση. Οι διαπιστώσεις μας –όπως και οι δικές σας- είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων πρακτόρων, λειτουργώντας συνετά, δεν σας ακολούθησαν στην παράλογη διεύρυνση και συνέχισαν να λειτουργούν τα καταστήματά τους ως επαγγελματίες και οικογενειάρχες και όχι ως άνθρωποι της νύχτας, όπως κάποιοι θέλουν να τους μετατρέψουν. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν ότι Η 9η ΒΡΑΔΙΝΗ , ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΟΚΚΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ και δεν δεχόμαστε να σας ακολουθήσουμε στην αλλαγή του 'χαρακτήρα' των πρακτορείων, μετατρέποντάς τα σε 'ξενυχτάδικα'.

Με ειλικρινή διάθεση για εποικοδομητική συνεργασία

Για το Δ.Σ. της Ε.Π.Π.Α.Π.

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΥΛΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                        ΚΟΝΤΩΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Την Πέμπτη 12 Μαίου πραγματοποιήθηκε Δ.Σ. του σωματείου μας. Το πολύ καλό κλίμα στο οποίο διεξήχθει το Δ.Σ. είναι αποτέλεσμα της ομοψυχείας και αποφασιστικότητας για δίκαιη επίλυση των προβλημάτων μας που επικρατεί στις τάξεις όλων των συναδέλφων.

Σε αυτό συζητήθηκαν όλα τα τρέχοντα θέματα ενώ έγινε και ταμειακή ενημέρωση από τον ταμία του σωματείου κ. Βόκολο Δημήτρη με ταυτόχρονη ομόφωνη έγκριση δαπανών. Επίσης εξετάστηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα όλες οι αιτήσεις εγγραφής νέων μελών.

Σε ενημέρωση που έγινε από τον αντιπρόεδρο κ. Σάμιο Γεώργιο σχετικά με την ενιαία εταιρική εικόνα έγινε γνωστό ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσουν εργασίες και στα υπόλοιπα πρακτορεία της Αττικής πέραν του δήμου Αθηναίων, στον οποίο έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι εργασίες, και μέσα σε οκτώ μήνες από την έναρξη των εργασιών σύμφωνα με διαβεβαιώσεις από την ΟΠΑΠ υπηρεσιών θα έχει ολοκληρωθεί η νέα εταιρική εικόνα σε όλα τα πρακτορεία της Αττικής. Στην συνέχεια συζητήθηκαν τα θέματα του internet, των καρτών του ωραρίου και της κλιμακωτής προμήθειας. Το Δ.Σ. ανανέωσε τις αποφάσεις που έχει ήδη λάβει για τα παραπάνω θέματα. Οι θέσεις του σωματείου μας είναι γνωστές και πάγιες και οι ενέργειες όλου του Δ.Σ. είναι προς την κατεύθυνση της υλοποιησής τους.Αποφασίστηκε επίσης να επιδιώξουμε εκ νέου να τοποθετηθεί μέλος του σωματείου μας στην επιτροπή πρακτορείων, χωρίς δικαίωμα ψήφου και χωρίς να λαμβάνει οδοιπορικά, ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα θιχτούν συμφέροντα μελών μας σε επόμενες επιτροπές.

Ο υπεύθυνος τύπου και δημοσίων σχέσεων

Σωτηρόπουλος Στυλιανός

 

Πρόσφατα

Eπισκέπτες

Έχουμε 4 επισκέπτες συνδεδεμένους